Teambuilding

Hovedformålet med teambuildingkurser er at optimere samarbejdet, udvikle nye strategier og processer. Herved opnås større effektivitet for samme ressourcer.

Gennem samarbejdsopgaver og målrettede problemløsninger lærer deltagerne mere om sig selv og deres meddeltagere.

Et teambuildingskursus kan være enten resultatorienteret eller proces-orienteret, alt efter hvilket resultat af kursusforløbet der ønskes.

Kurset bygges op fra start med en teoretisk gennemgang af de elementer der indgår i et samarbejde. Med synliggørelse og forståelse for de faktorer der gør sig gældende i den proces som løsningen af en opgave skaber, har alle deltagere en god forudsætning for at skabe en udvikling i samarbejdet.

Efterfølgende afprøves teorien i forskellige samarbejdsopgaver med diffrencerede sværhedsgrader og løsningstider.
Efter hver opgaveløsning giver instruktøren og deltagerne en konstruktiv feed-back på samarbejdsprocessen. 

Efter endt kursusdag samles der op på dagen og erfaringerne noteres på arbejdsskemaet. Ved kursets afslutning samles der op på hele kursusfor-løbet og der udarbejdes focuspunkter som grundlag for den videre samar-bejdsproces hjemme i virksomheden.